Mida me taotleme?

•Me kuulutame kõigile head sõnumit inimese hinge ainsast Päästjast Issandast Jeesusest.
•Me koolitame nii lapsi, noori kui täisealisi üksik- ja perekonna-inimesi kristlikus elus, usus ja õpetuses.
•Me hoolitseme inimeste vaimulike, hingeeluliste, füüsiliste ja sotsiaalsete vajaduste eest.
•Me kuulutame sõnade ja tegudega, et Jeesuse õpetus eetikast on parim alus õigetele inimestevahelistele suhetele.

Comments are closed.